சனி, 20 ஆகஸ்ட், 2016

காதல் செய்


ஆகாயம் தாங்காத மேகங்கள் இல்லை மேகங்கள் பொய்த்தால் ஈரங்கள் எங்கே? வலிகளை சுமக்கின்ற காதல்கள் தானே புதுமைகள் சொல்லும் புரட்சிகள் மூட்டும் வலிகளை ஏற்று தோள்களில் தாங்கு மேகத்தை போன்று தூரத்தில் இல்லை காதலின் வெற்றி கைக்கெட்டும் நீளம்..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக